Fonden Det Tredie Testamente

Fonden Det Tredie Testamente har gennem mange år støttet en lang række vigtige aktiviteter til hjælp for og oplysning om Martinus værk, Det Tredie Testamente

Fondens formål:

 • Informerer om at Det Tredie Testamente er fortsættelsen på Bibelens Gamle og Nye testamente.
 • Informerer om at Det Tredie Testamente med sin åndsvidenskab og kosmiske analyser, formidler forståelsen af den evige guddommelige verdensplan.
 • Informerer om nødvendigheden af et evigt verdensbilledes nødvendighed ved etableringen af et globalt fredsrige.
 • Stiller informationsmateriale til rådighed.
 • Gør informationen globalt tilgængelig.
 • Danne skole for undervisning i åndsvidenskab baseret på Martinus’ værk Det Tredie Testamente.

Fonden har adresse i Brøndby:

Fonden Det Tredie Testamente
Vestre Gade 6A (Brøndbyøster Landsby)
DK-2605 Brøndby

Reg.nr. 3572  Konto.nr. 3572518 515
IBAN DK4930003572518515
BIC/SWIFT DABADKKK

Du er velkommen til at kontakte Jan Langekær på telefon 2015 7811 eller email jan@langekaer.dk

 

Livets Skole

LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab, med Fonden Det Tredie Testamente i ryggen, er en almennyttig fond.

Ved hjælp af gaver vedligholder vi hjemmesider, trykker informationsmateriale, hjælper nye interesserede til at oprette studiegrupper og afholder udstillinger i ind- og udland.

Alle gaver, som vi modtager, anvendes udelukkende til at:

 • informere om at Martinus' værk Det Tredie Testamente er en fortsættelse og fuldendelse af Bibelens Gamle og Nye Testamente
 • informere om at Det Tredie Testamente er kærlighedens videnskab formidlet på en positiv, logisk og kærlig måde til det moderne menneske
 • gøre information globalt tilgængelig
 • danne skole der udelukkende har til opgave at undervise i Martinus åndsvidenskab og hans kosmiske analyser ud fra hans samlede værk Det Tredie Testamente
 • afholde foredrag i Danmark og i udlandet
 • afholde årlige udstillinger i ind- og udland, hvor hele værket og alle symbolerne fremvises
 • informere via  dettredietestamente.info, www.livetsskole.info samt på vores udenlandske hjemmesider og på Facebook

Overskudserklæring for indsamling

Arbejdet udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft og aktiviteten afhænger af de gaver, som gives til arbejdet.

En varm tak til alle gavegivere!

Kærlig hilsen
LIVETS SKOLE i åndsvidenskab