Fonden Det Tredie Testamente

 

Formål

Fonden Det Tredie Testamente har gennem mange år støttet en lang række vigtige aktiviteter til hjælp for og oplysning om Martinus værk. Vi har bl.a. støttet produktionen af informationsbrochurer, flyers, roll-ups, plakater, hjemmesider og udstillinger i ind- og udland for at gøre Martinus åndsvidenskab mere kendt.

Fondens formål:

  • Informere om at Det Tredie Testamente er fortsættelsen på Bibelens Gamle og Nye Testamente

  • Informere om at Det Tredie Testamente med sin åndsvidenskab og kosmiske analyser, formidler forståelsen af den evige guddommelige verdensplan.

  • Informere om et evigt verdensbilledes nødvendighed ved etableringen af et globalt fredsrige.

  • Stille informationsmateriale til rådighed.

  • Gøre informationen globalt tilgængelig.

  • Danne skole for undervisning i åndsvidenskab baseret på Martinus’ værk Det Tredie Testamente.


Fondens adresse

Fonden Det Tredie Testamente
Vestre Gade 6A, Brøndbyøster Landsby
DK-2605 Brøndby

CVR-nummer: 2914 6721

Al henvendelse vedrørende bogholderi og bogsalg (til kostpris):
Reg.nr. 3572 kontonr. 3572030989
Fra udlandet: IBAN kontonr. DK6030003572030989 og SWIFT/BIC-kode: DABADKKK

Du er velkommen til at kontakte Jan Langekær på telefon 2015 7811
eller email jan@langekaer.dk

 

Fondens vedtægter.